Overzicht maximale capaciteit

Vanuit ons uitgangspunt om hoogwaardig onderwijs in een veilige setting te geven, voeren we waar nodig specifiek plaatsingsbeleid. Op grond van het specifieke schoolbeleid, bepaalt de school de maximale capaciteit per eenheid (leerjaar, bouw), afdeling en school. Op basis daarvan kan een school bij het bestuur aangeven dat een nieuwe plaatsing ten koste zal gaan van de veiligheid en kwaliteit van het onderwijs en de belastbaarheid van leerlingen en medewerkers: de maximale capaciteit is bereikt. Op dat moment geeft het bestuur een zogenaamde ‘volverklaring’ af. Dat kan voor een eenheid (leerjaar, bouw), afdeling of school zijn.

Wanneer er een nieuwe aanmelding komt van een leerling voor een eenheid (leerjaar, bouw, afdeling) van een school met een volverklaring, komt deze op de plaatsingslijst (wachtlijst). Dit na beoordeling van de onderwijssoort, het leerjaar, het niveau en de ondersteuningsbehoefte en na de beoordeling of er wellicht elders een passende onderwijsplek is. Ouders, samenwerkingsverband en school van herkomst worden hierover door ons geïnformeerd.

In onderstaand overzicht ziet u per school bij welke eenheden nog leerlingen geplaatst kunnen worden en bij welke de maximale capaciteit bereikt is en we op dit moment geen nieuwe leerlingen kunnen plaatsen.

Dit overzicht geeft de actuele stand van zaken weer per ingangsdatum nieuwe schooljaar: september 2023. Het overzicht wordt telkens wekelijks geactualiseerd.

Overzicht maximale capaciteit

Laatste aanpassing: 8 april 2024

De Bouwsteen SO

Eenheid
Is er nog plaats op deze school?
Groep blauw (6-9 jarigen)
Op dit moment GEEN plaats
Groep paars (8-10 jarigen)
Op dit moment GEEN plaats
Groep groen (10-12 jarigen)
Op dit moment GEEN plaats
Groep geel (10-12 jarigen)
Op dit moment GEEN plaats

De Bouwsteen VSO

Eenheid
Is er nog plaats op deze school?
Onderbouw
Op dit moment GEEN plaats
Middenbouw
Op dit moment GEEN plaats
Bovenbouw
Op dit moment GEEN plaats
Arrangementen
Op dit moment GEEN plaats

Neon College

Eenheid
Is er nog plaats op deze school?
1 BBL-KBL
Op dit moment GEEN plaats
1 TL
Op dit moment GEEN plaats
2BBL-KBL
Op dit moment GEEN plaats
2 TL
Op dit moment GEEN plaats
3 BBL
Op dit moment GEEN plaats
3 KBL
Op dit moment GEEN plaats
4 BBL
Op dit moment GEEN plaats
4 KBL
Op dit moment GEEN plaats
3-4 TL
Op dit moment GEEN plaats

De Huifkar

Eenheid
Is er nog plaats op deze school?
Groepen 3 t/m 4 (Onderbouw)
Op dit moment WEL plaats
Groepen 5 t/m 6 (Middenbouw)
Op dit moment WEL plaats
Groepen 7 t/m 8 (Bovenbouw)
Op dit moment GEEN plaats
Structuurgroep A (Zorg)
Op dit moment GEEN plaats
Structuurgroep B (Gedrag) onder- en middenbouw
Op dit moment GEEN plaats
Structuurgroep C (Gedrag) bovenbouw
Op dit moment GEEN plaats

Het Meerik

Eenheid
Is er nog plaats op deze school?
Groep 1A
Op dit moment WEL plaats
Groep 1B
Op dit moment WEL plaats
Groep 1-2 C
Op dit moment GEEN plaats
Groep 1-2 D
Op dit moment GEEN plaats
Groep 2 E
Op dit moment GEEN plaats
Groep 3 F
Op dit moment GEEN plaats
Groep 3 G
Op dit moment GEEN plaats
Groep 1-2-3 H
Op dit moment WEL plaats
Structuurklas
Op dit moment GEEN plaats

Het Mozaïek

Eenheid
Is er nog plaats op deze school?
Groep 3
Op dit moment WEL plaats
Groep 4
Op dit moment GEEN plaats
Groep 5
Op dit moment WEL plaats
Groep 6
Op dit moment WEL plaats
Groep 7
Op dit moment WEL plaats
Groep 8
Op dit moment WEL plaats

De Rietpluim

Eenheid
Is er nog plaats op deze school?
Instroomklas
Op dit moment WEL plaats
Groep 1-2 A
Op dit moment GEEN plaats
Groep 1-2 B
Op dit moment GEEN plaats
Groep 1-2 C
Op dit moment GEEN plaats
Groep 1-2 D
Op dit moment GEEN plaats
Groep 1-2 E
Op dit moment GEEN plaats

Omnis College

Eenheid
Is er nog plaats op deze school?
1BB
Op dit moment WEL plaats
1BK
Op dit moment WEL plaats
1KGT1
Op dit moment WEL plaats
1KGT2
Op dit moment WEL plaats
2BB
Op dit moment WEL plaats
2BK1
Op dit moment GEEN plaats
2BK2
Op dit moment GEEN plaats
2KT1
Op dit moment GEEN plaats
2KT2
Op dit moment WEL plaats
2KT3
Op dit moment GEEN plaats
3BB (ZW, D&P, PIE)
Op dit moment WEL plaats
3KB1 (ZW/D&P)
Op dit moment GEEN plaats
3KB2 (PIE)
Op dit moment WEL plaats
4BB (ZW, D&P, PIE)
Op dit moment WEL plaats
4KB1 (ZW, D&P)
Op dit moment WEL plaats
4KB2 (D&P, PIE)
Op dit moment WEL plaats
3-4(G)TL
Op dit moment GEEN plaats
TOM
Op dit moment WEL plaats

Twents Vakcollege

Eenheid
Is er nog plaats op deze school?
Leerjaren 1 en 2 (Onderbouw)
Op dit moment WEL plaats
Leerjaren 3 en 4 (Middenbouw)
Op dit moment WEL plaats
Leerjaren 5 en 6 (Bovenbouw ’t Woolde)
Op dit moment WEL plaats
Leerjaren 5 en 6 (Bovenbouw Mota)
Op dit moment WEL plaats

Onderwijscentrum Het Roessingh

Eenheid
Is er nog plaats op deze school?
HJK klas A (onderwijszorgklas)
Op dit moment GEEN plaats
HJK klas B t/m E
Op dit moment WEL plaats
REG stamgroep A
Op dit moment WEL plaats
REG stamgroep B
Op dit moment WEL plaats
REG stamgroep C
Op dit moment GEEN plaats
REG stamgroep D
Op dit moment WEL plaats
REG stamgroep E
Op dit moment WEL plaats
DG leerjaar 1
Op dit moment WEL plaats
DG leerjaar 2
Op dit moment WEL plaats
DG leerjaar 3
Op dit moment WEL plaats
DG leerjaar 4
Op dit moment WEL plaats
DG leerjaar 5
Op dit moment GEEN plaats
EMB structuurgroepen
Op dit moment GEEN plaats
EMB onderbouw
Op dit moment GEEN plaats
EMB middenbouw
Op dit moment WEL plaats
EMB bovenbouw
Op dit moment GEEN plaats
ZML
Op dit moment WEL plaats
AGL 1/2
Op dit moment WEL plaats
AGL 3
Op dit moment WEL plaats
AGL 4/5/6
Op dit moment WEL plaats

De Meander

Eenheid
Is er nog plaats op deze school?
Puntbeek
Op dit moment WEL plaats
Lutterbeek
Op dit moment WEL plaats
Kleine Dinkel
Op dit moment WEL plaats
Grote Dinkel
Op dit moment WEL plaats

Panta Rhei College

Eenheid
Is er nog plaats op deze school?
Leerjaar 1
Op dit moment GEEN plaats
Leerjaar 2
Op dit moment GEEN plaats
Leerjaar 3 Havo
Op dit moment WEL plaats
Leerjaar 3 Vwo
Op dit moment WEL plaats

Het Reliëf

Eenheid
Is er nog plaats op deze school?
OZ-klas
Op dit moment GEEN plaats
Groep 1 en 2
Op dit moment WEL plaats
Groep 3
Op dit moment GEEN plaats
Groep 4
Op dit moment WEL plaats
Groep 5
Op dit moment WEL plaats
Groep 6
Op dit moment GEEN plaats
Groep 7
Op dit moment GEEN plaats
Groep 8
Op dit moment GEEN plaats

De Stapsteen

Eenheid
Is er nog plaats op deze school?
Leerjaar 1/2
Op dit moment GEEN plaats
Leerjaar 3
Op dit moment GEEN plaats
Leerjaar 4
Op dit moment GEEN plaats
Leerjaar 5
Op dit moment WEL plaats
Leerjaar 6
Op dit moment WEL plaats
Leerjaar 7
Op dit moment WEL plaats
Leerjaar 8
Op dit moment GEEN plaats
AGL groep (6/7/8)
Op dit moment GEEN plaats

Erve Olde Meule

Eenheid
Is er nog plaats op deze school?
Erve Olde Meule
Op dit moment GEEN plaats

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.