Protocol Schorsen en verwijderen

Het schoolklimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en teamleden op school. Een slecht schoolklimaat gaat ten koste van het welbevinden van leerlingen en teamleden en leidt tot minder goede leerresultaten en minder werkplezier. Onderwijs wordt door ons gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat teamleden, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben. Hiertoe hebben wij gedragsregels opgesteld, die de basis vormen voor een goed en veilig klimaat.

Iedereen (de leerlingen, de teamleden, de ouders en anderen) wordt geacht zich aan die gedragsregels te houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar er op aan te spreken.

Wanneer leerlingen, teamleden, ouders en anderen zich niet aan de gedragsregels houden, kunnen maatregelen worden genomen. Teamleden dienen professioneel te werken en te handelen. Bij overtreding van de gedragsregels worden ook zij aangesproken op hun verantwoordelijkheden in relatie tot hun taak en/of functie. Ouders/verzorgers, die de gedragsregels (o.a. door fysiek en/of verbaal geweld) overtreden in en nabij de school, worden hierop ook aangesproken.

Protocol Schorsen en verwijderen
De maatregelen die leerlingen betreffen staan in dit protocol nader beschreven.

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.