Schoolverzekering

Attendiz heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten voor haar medewerkers en in sommige gevallen ook voor haar leerlingen. Hieronder leest u welke verzekering in welke situatie van toepassing is.

Risicoaansprakelijkheid bij de ouders van de leerling

Volgens de regeling voor risicoaansprakelijkheid, zoals uitgewerkt in het nieuwe Burgerlijk Wetboek, zijn ouders van leerlingen in het primair onderwijs wettelijk aansprakelijk voor schade die door hun kind aan andere kinderen, aan medewerkers of aan school wordt toegebracht.

Voorbeeld: een leerling brengt schade toe aan de bril van een andere leerling of van een leraar. De school is dan niet aansprakelijk. In deze situatie dienen de ouders van de leerling die de schade heeft veroorzaakt, een beroep te doen op hun WA verzekering om de schade te vergoeden.

Risicoaansprakelijkheid bij de school

Een leraar kan aansprakelijk worden gesteld wanneer er onvoldoende toezicht is uitgeoefend, of wanneer het incident kon gebeuren door nalatigheid van het personeel.

Voorbeeld: een leerling valt uit het wandrek, terwijl de leraar net even in een andere ruimte is.

Om de aansprakelijkheidsrisico’s van leraren en ander personeel af te dekken heeft Attendiz, de stichting waar onze school onder valt, een aansprakelijkheidsverzekering voor het personeel afgesloten. Een extra clausule is opgenomen voor stagiairs (leerlingen die buiten de school stage lopen) en leerlingen die gastlessen volgen.

Ongevallenverzekering

Naast de hierboven genoemde aansprakelijkheidsverzekering, heeft Attendiz ook een ongevallenverzekering afgesloten voor medewerkers en leerlingen. Deze ongevallenverzekering kent een dekking voor schade die ontstaat op weg van huis naar school (ook de terugweg), gedurende het verblijf op school en tijdens activiteiten buiten school. De dekking tijdens activiteiten buiten school geldt alleen mits deze activiteiten in schoolverband plaatsvinden en wanneer de leerlingen onder toezicht staan van een of meerdere medewerkers van school. Hierbij valt te denken aan sportdagen, schoolreizen en schoolkampen. Ook stagiaires (leerlingen die buiten school stage lopen), leerlingen die gastlessen volgen en ouders die meehelpen bij schoolactiviteiten zijn hierin opgenomen. Bagage die leerlingen meenemen naar activiteiten buiten de school, zoals de schoolreisjes en schoolkampen, is niet meeverzekerd. Mocht er sprake zijn van verlies of diefstal van bagage, dan dienen de ouders van de betrokken leerling een beroep te doen op hun eigen WA-verzekering.

Gebruik van de eigen auto tijdens activiteiten buiten school

Attendiz heeft geen verzekeringen afgesloten ten aanzien van het gebruik van de eigen auto, noch voor medewerkers, noch voor leerlingen of hun ouders. Attendiz adviseert bestuurders die met hun eigen auto rijden een autoverzekering af te sluiten die ook schade voor inzittenden dekt. Mocht er sprake zijn van verlies of diefstal van goederen, waarbij braakschade aan de eigen auto is ontstaan, dan dient de schade aan de goederen te worden geclaimd bij de eigen WA-verzekering. De schade die aan de auto is toegebracht, dient te worden geclaimd bij de eigen autoverzekering

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.