Informatievoorziening aan ouders

Het uitgangspunt van onze school is dat iedere ouder recht heeft op informatie over zijn of haar kind. Toch zijn er situaties waarin dit niet altijd haalbaar is.

In welke gevallen krijgen beide ouders tegelijkertijd dezelfde informatie?

Het uitgangspunt van onze school is dat iedere ouder recht heeft op informatie over zijn of haar kind. Toch zijn er situaties waarin dit niet altijd haalbaar is.

In welke gevallen krijgen beide ouders tegelijkertijd dezelfde informatie?

  • Als de ouders met elkaar getrouwd zijn.
  • Als de ouders met elkaar samenwonen en beiden het gezag hebben over het kind.
  • Als de ouders gescheiden zijn, niet meer bij elkaar wonen, maar wel allebei het gezag hebben over het kind.

Informatievoorziening richting ouders die niet belast zijn met ouderlijk gezag

Is een van de ouders niet belast met het ouderlijk gezag? Dan ontvangt de ouder die wel belast is met het ouderlijk gezag alle relevante informatie over het kind. Het is aan de ouder die belast is met het gezag, om de ouder die geen ouderlijk gezag heeft te informeren over belangrijke aangelegenheden van het kind.

Wanneer er sprake is van zeer beperkte communicatie tussen de ouders, dan kan dat voor de school problemen opleveren. Daarvoor gelden onderstaande regels omtrent de informatieplicht van de school.
Ouders die geen gezag (meer) hebben over hun kind, hebben wel recht op informatie. Deze ouder zal daar zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouder. Het gaat dan om leerlinggebonden informatie. Dit betreft:

  • Informatie over ouderavonden of contactavonden.
  • Uitnodigingen voor vieringen of afsluiting van de themaperiode.
  • Rapportbesprekingen.
  • Informatievoorziening omtrent schoolreizen.
  • Resultaten van onderzoeken, verwijzingen of doorverwijzingen naar een andere vorm van onderwijs.
  • Aanmeldingen voor therapie en onderzoek en uitgaande brieven ten aanzien van gedrag.

De ouder met het gezag over het kind, kan geen invloed uitoefenen op de informatieplicht van de school aan de ouder zonder het gezag. Dat betekent dat de ouder met het gezag niet kan voorkomen dat de ouder zonder gezag informatie ontvangt over het kind. Deze regel geldt niet wanneer de school van mening is dat de informatie het belang van het kind zou kunnen schaden, zowel voor de ouder met als de ouder zonder het gezag.

Heeft de ouder zonder het gezag het idee dat de school hem of haar te weinig informatie verschaft, dan kan hij/zij besluiten een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Attendiz.

Alle medewerkers van onze school houden zich te allen tijde afzijdig van een conflict tussen ouders. Zij zullen zich neutraal opstellen.

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.