Handreiking Anti-Pesten

In dit document, Handreiking Anti-Pesten, beschrijven wij hoe wij stichtingsbreed invulling geven aan sociale veiligheid op onze scholen.

Iemand wordt gepest wanneer hij of zij herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door een of meer personen. Pesten gebeurt veelal buiten het zicht van de leerkracht en het gedrag is meestal niet eenduidig. Er kan worden gepest met woorden, maar het kan zich ook uiten in de vorm van achtervolging, uitsluiting, afpersing, stelen en vernielen of door het slachtoffer lichamelijk te bejegenen. We spreken ook van pesten, wanneer dit ‘slechts’ in de beleving van de gepeste leerling het geval is. Die beleving nemen we als uitgangspunt van onze aanpak.

Pesten is binnen de scholen van Attendiz onacceptabel. Als er gepest wordt vraagt dit om een duidelijke en krachtige reactie van de school. Daarom heeft Attendiz hierover afspraken gemaakt en vastgelegd in de Handreiking Anti-Pesten.

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.