Jaarverslag

Op 14 juni 2022 heeft de Raad van Toezicht ons jaarverslag, inclusief onze jaarrekening, over 2021 goedgekeurd. In het jaarverslag blikken we terug op onze resultaten in 2021 en geven we een toelichting op de financiële situatie.

Meer nog dan 2020 stond 2021 in het teken van COVID-19, omdat feitelijk het hele jaar erdoor werd beïnvloed. Bovendien zagen we het aantal verwijzingen naar onze scholen in de tweede helft van 2021 geleidelijk aan toenemen. We zijn er trots op dat iedereen zich ondanks de ingewikkelde situatie zo heeft ingezet om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven aan onze leerlingen.

Jaarverslag 2021
Bekijk en download ons jaarverslag

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer