Missie & Visie

Wie zijn wij?

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs en verzorgt onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Attendiz verzorgt onderwijs op 12 scholen en 17 locaties in Twente, te weten Enschede, Hengelo en Almelo.

Wat vinden wij belangrijk?

Bij Attendiz vinden deze leerlingen een veilige plek en ontwikkelen zij een stevige basis voor hun toekomst. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat ieder kind een onderwijsleerarrangement krijgt aangeboden, dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Geen kind hoeft tussen wal en schip te vallen.

Al onze leerlingen

Hoe doen wij dit?

Om dit te realiseren is samenwerking het sleutelbegrip van Attendiz. Onze opgave doet een sterk beroep op verbinding en samenwerking, zowel intern als extern. Vergelijkbare opgaves en vraagstukken van scholen vragen om een gemeenschappelijke ‘onderwijsformule’. Het delen van kennis en expertise is belangrijk.

 

Dit inzicht is vertaald naar vier heldere samenwerkingsprincipes die in samenhang richting geven aan ons handelen. Hierbij zetten we de kern van ons onderwijs en de rol van de leerkracht centraal.

Koers 2020-2024

Met onze Koers 2020-2024; Investeren in menselijk kapitaal zetten we een volgende stap in de ontwikkeling van Attendiz. Dat doen we niet langer in de vorm van een Instituutsplan, waarin we onze doelen vier jaar vooruit vastlegden, maar in de vorm van een Koersdocument, dat we – indien nodig – jaarlijks kunnen bijstellen. Voor de komende vier jaar staat “investeren in menselijk kapitaal” centraal in de koers, die Attendiz wil gaan varen. De bestuurlijke uitgangspunten die voorafgaan aan de beleidskeuzes die we maken, worden ingekleurd door onze eigen bestuurlijke principes, zoals we die vanaf 2016 voor onze Stichting in samenspraak met de Raad van Toezicht, GMR en directeuren hebben vastgesteld:

  • Kwalitatief goed onderwijs voor kwetsbare leerlingen;
  • Passend onderwijs waar dat kan en mogelijk is;
  • Actieve samenwerking met andere scholen, zorginstellingen en gemeenten;
  • Vorm volgt inhoud;
  • Kosten en inkomsten zijn met elkaar in balans.
Attendiz Koersdocument

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer