Medisch handboek

In de Nederlandse gezondheidszorg wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de kwaliteit van de zorgverlening, onder meer door wet- en regelgeving op dat gebied. De wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Big) en de Kwaliteitswet Zorginstellingen (Kwz) zijn goede voorbeelden van wetten die verantwoordelijkheid regelen, maar de uitwerking daarvan aan betrokkenen overlaten.

Medische handelingen worden veelal verricht door professionals in ziekenhuizen, zorginstellingen en verpleegtehuizen, maar ze vinden ook op scholen plaats. In dit Medisch Handboek worden de wettelijke kaders aangegeven die bepalend zijn voor het uitvoeren van medische handelingen door medewerkers van een school. Evident voor medisch handelen in een pedagogische situatie is de betrokkenheid van de gedragswetenschapper bij het uitzetten van protocollen die pedagogische
consequenties hebben.

Dit medisch handboek is ontstaan vanuit een behoefte om al ons medisch handelen niet alleen goed in kaart te brengen, maar ook juridisch te toetsen. Dat is gedaan met hulp van H. Gussinklo, een jurist die gespecialiseerd is in medische zaken, en de GDD artsen van onze regio. Zo is het handboek een alles omvattend overzicht van al het medisch beleid binnen alle scholen van Attendiz. Niet alle scholen zullen alle onderdelen van dit handboek nodig hebben in de dagelijkse praktijk. Het is aan de directie te bezien welke onderdelen van belang zijn voor zijn of haar school en dat ook goed te communiceren en uit te laten voeren binnen de school.

Medisch handboek
Klik op onderstaande knop om het Medisch handboek te lezen

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.