Protocol Cameratoezicht

Binnen de scholen van Attendiz vindt op de terreinen en in de gebouwen cameratoezicht plaats
voor de beveiliging van goederen, gebouwen en personen.

Cameratoezicht, het digitaal vastleggen van beeldinformatie, valt onder de AVG als er sprake is
van verwerking van persoonsgegevens. Aangezien personen vaak herkenbaar in beeld worden
gebracht en beelden (tijdelijk of permanent) worden opgeslagen is hier al snel sprake van. Ook
als een persoon niet meteen duidelijk herkenbaar in beeld is, maar wel identificeerbaar is
(bijvoorbeeld door specifieke uiterlijke kenmerken van die persoon), is er sprake van een
persoonsgegeven.

Cameratoezicht kan in bepaalde gevallen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer met zich
meebrengen, waarbij de algemeen geldende privacy normen door de school in acht worden genomen.

De school mag alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoet.

In dit protocol zijn de voorwaarden en het reglement voor het camerabeleid binnen Attendiz
vastgelegd

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer