Protocol Middelenmisbruik

Bij Attendiz vinden we het van belang dat het gebruik van alcohol en drugs aan
strakke regels gebonden is, zeker waar het jonge gebruikers betreft. Om te beginnen
zijn er wettelijke kaders. Daaruit afgeleid en daarnaast zijn er ook onze eigen regels
die we rond dit onderwerp hanteren. Als die regels zijn terug te voeren op de waarde
dat overmatig gebruik van alcohol en drugs het menselijk geluk in de weg staan.
Daarom moet dit gebruik worden terug gedrongen.
Het gebruik en/of bezit van drugs is dan ook verboden op onze scholen.

Onze scholen werken nauw samen met politie en maatschappelijk partners om een
preventief beleid te voeren in onze school. Zo maakt kennis over een gezonde
levensstijl deel uit van onze onderwijsprogramma’s en begeleiden we onze leerlingen
in het maken van de goede keuzes.
Daarnaast kunnen preventieve controles op de aanwezigheid van verboden middelen
en voorwerpen uitgevoerd worden, eventueel in samenwerking met de politie.
Corrigerende maatregelen zijn enerzijds bedoeld om uiting te geven aan ons zerotolerance beleid t.a.v. alcohol en drugsgebruik. Anderzijds zijn deze gericht op het
betrekken van ouders/verzorgers bij ons handelen, het helpen van leerlingen in het
inzien van het gedrag, uitleg van de gevolgen, herstellen van fouten en het opnieuw
kiezen voor een gezonde levensstijl.

Met de uitgangspunten en beschreven handelingswijze in onderstaand document, beogen we een veilige, middelenvrije school en het welbevinden van alle leerlingen in onze scholen.

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.