Privacy

Om goed onderwijs en goede zorg binnen Attendiz te kunnen bieden moet er op meerdere terreinen aan professionele voorwaarden worden voldaan. Een van die terreinen is privacy. Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Dit betekent dat een aantal zaken rondom het verwerken van persoonsgegevens zijn aangescherpt.

Bij Attendiz is een Privacyreglement ontwikkeld om op een professionele en zorgvuldige manier om te gaan met de persoonsgegevens en vertrouwelijke stukken van leerlingen. Dit reglement voldoet aan de AVG en is van toepassing op alle locaties die onder Attendiz vallen. De Functionaris Gegevensbescherming bij Attendiz is;

Dennis Boersen
meldpuntibp@attendiz.nl

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens van de leerlingen is tweeledig: enerzijds verplicht de wetgever ons hiertoe, anderzijds acht het bevoegd gezag dit een noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan onze doelgroep.

De inhoud van het reglement kunt u HIER lezen. In de Schoolgids en op de website van iedere school wordt hiernaar verwezen.

Tevens vindt u HIER een toelichting op de belangrijkste punten uit het reglement met een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens waar Attendiz gebruik van maakt, hiernaar wordt in de toelichting verwezen.

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.