Verzuimbeleid

Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Attendiz staat niet alleen voor kwalitatief goed onderwijs, maar ook voor een veilige en prettige leeromgeving, zodat leerlingen elke dag met plezier een van onze scholen bezoeken. Goed verzuimbeleid is onderdeel van ons kwaliteitszorgsysteem. Daarom beschrijft elke school van Attendiz in de eigen schoolgids welke maatregelen zij neemt om schoolverzuim tegen te gaan en op welke wijze een leerling afwezig kan worden gemeld. Dit document, het Verzuimbeleid Attendiz, is meeromvattend. Hoe gaat de verzuimregistratie? Wat doen wij bij ongeoorloofd verzuim? Voor welke gelegenheden kan extra verlof worden aangevraagd? In dit beleidsplan beschrijven wij de Attendizbrede beleidskaders ten aanzien van het schoolverzuim van leerlingen.

 

Verzuimbeleid Attendiz – voor wie?

Dit document is bedoeld voor iedereen die op een van de Attendiz-scholen werkt en betrokken is bij de aanpak van schoolverzuim. Van degene die de inkomende verzuimmeldingen registreert tot degene die de ouders aanspreekt op de afwezigheid van hun kind, van degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse verzuimregistratie in het leerlingvolgsysteem tot degene die wettelijk ongeoorloofd verzuim meldt bij de leerplichtambtenaar. Wij zien dit niet alleen als een wettelijke plicht, maar ook als onze maatschappelijke taak.

Lees HIER meer over het verzuimbeleid Attendiz.

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.