ROC van Twente en Attendiz tekenen samenwerkingsovereenkomst Entreeroute

Op 22 juni hebben het ROC van Twente en Attendiz een overeenkomst getekend om met ingang van het nieuwe schooljaar samen een doorlopende leerroute te creëren: de Entreeroute.

Voor leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte blijkt de overgang van vso naar mbo moeilijk te zijn. Hoewel deze jongeren vaak wel beschikken over de cognitieve mogelijkheden om een mbo-opleiding met goed gevolg af te leggen, zijn zij onvoldoende in staat om zich binnen een reguliere mbo-opleiding te handhaven. Dit komt veelal omdat zij op de leergebied overstijgende vaardigheden en competenties meer ondersteuning nodig hebben dan geboden kan worden binnen een reguliere context. Deze groep loopt daarom het risico om het onderwijs voortijdig (zonder startkwalificatie) te verlaten.

Samen met onze partners voelen we ons verantwoordelijk voor het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor leerlingen. Om hen goed te laten landen op de arbeidsmarkt is het nodig om samen te werken. Een van onze partners is het ROC van Twente. We geloven dat een sterke samenwerking in de regio een versterking betekent van de toekomst van onze leerlingen. De intentie is om samen een doorlopende leerroute te creëren waarbinnen verschillende trajecten geïntegreerd zijn, zodat leerlingen met succes de entreeopleiding afronden en een vervolg kunnen maken op de arbeidsmarkt of binnen een mbo niveau 2 opleiding. Hierbij maken we optimaal gebruik van de expertise van zowel Attendiz als het ROC van Twente.

We kijken uit naar een goede samenwerking!

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.