Scholen

Panta Rhei

School voor speciaal voortgezet onderwijs, met name gericht op leerlingen met autisme spectrum stoornissen op havo en vwo niveau.

De Rietpluim

Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 7 jaar die vanuit het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen. Dit zijn leerlingen met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen in de breedste zin van het woord.

De Huifkar

School voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

De Meander

Onderwijszorgvoorziening de Meander is een samenwerking tussen De Twentse Zorgcentra en Attendiz. De school is een nevenvestiging van Onderwijs Centrum het Roessingh. De Meander is een, wat wij noemen, “tweedelijns school” voor leerlingen met gedragsproblematiek dat een zeer intensieve ondersteuning en begeleiding behoeft.

Twents Vakcollege

Het Twents Vakcollege is één van de scholen van Attendiz. Het Twents Vakcollege verzorgt de arbeidsgerichte leerroute in Hengelo en Almelo en wil leerlingen laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt.

Het Meerik

School voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd tussen 12 en 20 jaar.

De Bouwsteen

School voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een gedragsproblematiek voortkomend uit een autisme spectrum stoornis en/of een gedragsstoornis.

Het Mozaïek

Speciaal Onderwijs voor kinderen van 6 t/m 13 jaar, met (meervoudige) psychiatrische problemen. Veel leerlingen die onze school bezoeken hebben een Autisme Spectrum Stoornis.

Omnis College

Het Omnis College wordt bezocht door leerlingen tussen de 12 en 18 jaar met psychiatrische problematiek, zoals een stoornis in het autistisch spectrum of een angststoornis.
Het Omnis College geeft onderwijs aan ongeveer 120 leerlingen in het uitstroom-profiel DGL (BB, KB, TL)

De Stapsteen

De Stapsteen verzorgt voor ongeveer 170 leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS), hechting- en angststoornis onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise.

Neon College

School voor leerlingen met internaliserende en externaliserende (gedrags-)problematiek. Het Neon College verzorgt onderwijs aan leerlingen in het uitstroomprofiel DGL (diplomagerichte leerweg, bbl / kbl / tl)

Het Reliëf

School voor leerlingen t/m 12 jaar die voor kortere of langere periode intensieve onderwijsbehoeften nodig hebben vanwege onhandige gedragspatronen waardoor zij (tijdelijk) niet naar een reguliere basisschool kunnen gaan.

Onderwijscentrum
Het Roessingh

School voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap en/of langdurig zieke leerlingen.

Erve Olde Meule

Erve Olde Meule, gelegen aan de rand van Hengelo in buurtschap Oele, zijn deelnemers gedurende vijf dagen per week bezig met onderhoud van het erf en het verzorgen van dieren. De leerwerkboerderij is er voor kinderen en jongeren die affiniteit hebben met het buitenleven en/of baat hebben bij de kleinschaligheid van de ‘boerenhuiskamer sfeer’.

'Zien dat jij je weg vindt'

Het motto van Attendiz luidt ‘Zíen dat jij je weg vindt’. Dat is verbeeld in het logo van de onderwijsorganisatie. Het logo heeft de vorm van een oog en is tegelijkertijd veelkleurig. Die veelkleurigheid verbeeldt de diversiteit van de organisatie waarin uiteenlopende scholen(groepen) voor speciaal (vervolg)onderwijs zijn ondergebracht. Deze scholen scharen zich allemaal achter de kernwaarden van Attendiz en maken ook duidelijk dat ze onderdeel uitmaken van de onderwijsorganisatie, waarbij sprake is van eenheid in verscheidenheid.

Dat is ook goed te herkennen in de beeldtaal van de organisatie. De eigen identiteit wordt gekoesterd en de optelsom van die identiteiten vormt een unieke en sterke onderwijsorganisatie.

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.